Orderformulär ECOcalculator

Beställning av programmet ECOcalculator, inklusive produktnyckel, giltig ett år (365 dagar) från det att programmet aktiverats.

Kostnad för programmet och en (1) produktnyckel: SEK 12 000 exkl moms. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Varje program kan endast installeras på en dator.

Programmet skickas, tillsammans med faktura, per post till beställaren nedan.

Produktnyckeln kommer att skicka via e-post till den e-postadress som anges nedan.Namn

Företag

Din befattning i företaget


Företagets organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Mobil

Antal program (varje dvd kan endast installeras på en dator)

Installationsanvisningar finns på DVD-skivan. Programmet kommer att uppdateras löpande, och du kommer då att få möjlighet att kostnadsfritt uppdatera under löptiden.