Programmet ECOcalculator

ECOcalculator är ett program för att beräkna de miljöpåverkande emissioner (utsläpp) ett företags transporter ger upphov till.

Programmet används för att lägga in transporter manuellt, alternativt kan stora datamängder importeras från exempelvis Microsoft Excel.

Programmet bygger upp en enkel struktur för att hantera stora mängder transporter från en eller flera fabriker/orter till ett stort antal destinationer.

Programmet hanterar alla transportslag och det finns möjlighet att lägga in egna speciallösningar, fordon, truckar etc.

Programmet hanterar också olika typer av mellanlager, distributionscentraler, terminaler eller cross-docks.

Resultatet presenteras både som tonkilometer och mängden utsläpp per transportslag. Förutom CO2 redovisas också övriga miljöpåverkande emissioner. Resultatet kan även exporteras för fortsatt bearbetning i andra program.

Med hjälp av programmet är det enkelt att följa upp företagets miljöpåverkan från år till år.

Systemkrav: Windows XP eller senare, eller Linux.