ECOcalculator är ett smart och lätthanterligt verktyg för dig som behöver utvärdera och redovisa företagets godsflöden och de miljöeffekter dessa ger upphov till.

ECOcalculator är konkurrensneutralt och kan hantera stora mängder indata, till exempel från Excel.